FAQ

FAQ

När du har bestämt dig för en LED-skärm, bör du först svara på några frågor. Det som är viktigast är platsen och karaktären av det önskade utförandet. Utomhusskärmar kräver andra LED-moduler än inomhusskärmar. En annan viktig sak är ett genomsnittligt avstånd från vilket vår skärm kommer att betraktas - desto större avstånd är den lägre upplösningen av moduler behövs. Omgivningen från vilken skärmen kan ses är också den viktig. Om skärmen är synlig från ett brett spektrum av vinklar, bör du välja moduler med den bredaste möjliga visningsvinkeln. Sist men inte minst är valet av skärmens storlek, den här parametern kan behöva justeras något beroende på de första två faktorerna.

Till exempel: Om du behöver en utomhusskärm som ska väggmonteras i höjd med 1: a våning, kommer att betraktas på avståndet 10 - 20 m och den föredragna storleken är 600x300 cm kan vi anta att vi ska använda moduler med upplösning P10, P12 eller P16. Krävs en bred visningsvinkel betyder det att man bör använda nyare SMD-moduler istället för DIP. InexLED-moduler, som används vid produktionen av våra skärmar, med upplösning P10 bygger på SMD-teknik och de kännetecknas av hög ljusstyrka över 6000 cd / m², energieffektivitet och vida visningsvinklar - 160 ° horisontellt och 140 ° vertikalt. Det är därför det optimala valet kommer att vara P10-modulen och skärmstorleken 600x300 cm som garanterar skärmupplösningen på nivån 600x300 pixlar. För att jämföra - P16-skärmen skulle bara erbjuda 375x187 pixlar.

När du väljer en LED-skärm bör du uppmärksamma upplösningen på de LED-moduler som erbjuds av en leverantör. Ju lägre faktor P (Pixel pitch), desto högre upplösning har dem. T.ex. en P2 modul erbjuder 500 dioder per löpmeter och kvarts miljon dioder per 1 m²; P5-modulen erbjuder 200 dioder per löpmeter och "endast" 40 tusen dioder per 1 m².

I motsats till vad många tyckas tro är upplösningen en av de viktigaste parametrarna när det gäller att välja en skärm, speciellt vid utomhusbruk. För inomhusskärmar varierar modulupplösningarna mellan P3 och P5 (i de fall där det krävs mycket hög kvalitet på bilden, föreslår vi så högt som P2 eller P2,5). För utomhusskärmar använder vi i de flesta fall, upplösningar på mellan P5-P10. Att använda moduler med lägre upplösningar t.ex. P20 eller P30 är bara användbart när en skärm ska installeras högt upp – runt 5-6:e våningen på ett flervåningshus.

Ett annat viktigt element är ljusstyrkan. För inomhusskärmar är ljusstyrkan på 1000-1500cd/m² optimal och för utomhusskärmar varierar den mellan 5000-7000cd/m².

Lika viktigt som ljusstyrkan är uppdateringshastigheten på displayen, i de flesta fall bör denna parameter vara högre än 1000 Hz. InexLED-moduler har i de flesta fall en uppdateringshastighet på 1920 Hz.

Självklart. InexLED utomhusskärmar IP65-klassificerade och fungerar i temperaturer från -25 till 40°C. Varje utomhusskärm är utrustad med en modul som mäter miljöparametrar som temperatur, luftfuktighet och omgivande ljus. Skärmarna är också utrustade med ett ventilationssystem samt värmare, vilket garanterar optimala arbetsförhållanden för elektroniken.

Ljussensorn kan justera skärmens ljusstyrka och gör det möjligt att optimera ljusstyrkan för bilden anpassat till omgivande förhållanden. Detta betyder att skärmen skiner starkast på soliga dagar och mindre starkt på molniga dagar. Även under natten anpassas ljusstyrkan automatiskt, så innehållet är synligt men samtidigt inte bländar förare eller andra personer. Bortsett från att optimera kvaliteten på bilden, hjälper denna kontrollsystem till att minska energiförbrukningen med hela 25% i jämförelse till skärmar utan.

Varje skärm vi producerar produceras för en specifik klient. Bortsett från några vanliga skärmstorlekar, anpassas varje beställd skärm till individuella behov och kundens förväntningar. Våra skärmar är gjorda av små moduler och tack vare det kan vi välja en storlek med noggrannheten på 20cm.

Oavsett om du vill beställa en skärm med en längd av 6 m och en höjd av 3 m, 20x5 m eller 8x15 m, konfigurerar vi alltid den till bästa möjliga produkten som ges till vår klient.

Varje LED-skärm består av LED-moduler som är gjorda av flera hundra till flera tusen dioder. Det finns 3 typer av LED-moduler som vanligen används på marknaden:

- En modul baserad på RGB SMD-dioder - vilka är de dioder av högsta kvalitet. En RGB SMD-diod avger 3 primära färger samtidigt - R (röd), G (grön) och B (blå). Dessa dioder kännetecknas av ett skarpt emitterande ljus, vida betraktningsvinklar, färgstabilitet, hållbarhet och energieffektivitet. Denna typ av diod gör det möjligt att skapa moduler med höga upplösningar – t.o.m. högre än P2.

- En modul baserad på RGB DIP-dioder - en typ av diod som likt RGB SMD-dioder, kan avge 3 primära färger – Moduler baserade på DIP-dioder erbjuder däremot i motsats till SMD-dioder, inte lika breda betraktningsvinklar och har ett högre på energibehov.

- En DIP-diod – är i själva verket 3 stycken dioder som är placerade väldigt nära varandra. Var och en av de tre avger bara en färg, men tack vare att de är placerade så nära varandra inger sammantaget varje DIP-diod en illusion av att kunna avge olika färger. Moduler baserade på denna teknik har betydligt lägre upplösningar än moduler baserade på RGB SMD-dioder. Energiförbrukningen är även betydligt högre i detta fall.

Att ögon blir trötta beror på låg uppdateringshastighet, att uppdateringshastigheten är betydligt lägre än 1000 Hz vilket är ett absolut minimum. De flesta inexLED-moduler har en uppdateringshastighet på 1920 Hz

Det beror på vilket operativsystemet vi väljer att använda. Vid synkrona system, går det bra att använda en dator, mediaspelare, videospelare eller annan videosignalkälla för att tillhandahålla bilder till LED-skärmarna. Vid asynkrona system tillhandahålls bilderna som visas av ett integrerat elektroniskt system.

I de flesta produkter från inexLED Totem och Poster-serien och vissa skärmar installerar vi asynkrona system. Den största fördelen med dessa är en fullständigt automatiserade operationer och bättre motstånd mot störningar. Det integrerade interna Flash-minnet gör att du kan ladda in cirka 2 timmars innehåll, t.ex. videoinnehåll. När det inte finns någon internetanslutning fungerar skärmen som vanligt och innehållet uppdateras automatiskt på skärmen tack vare det integrerade minnet.

Varje asynkronmodul kan utrustas med trådlösa kommunikationssystem - WiFi eller GSM (3G eller 4G).