Vad är skillnaden mellan LED SMD och DIP-skärmar?

Varje LED-skärm består av LED-moduler som är gjorda av flera hundra till flera tusen dioder. Det finns 3 typer av LED-moduler som vanligen används på marknaden:

- En modul baserad på RGB SMD-dioder - vilka är de dioder av högsta kvalitet. En RGB SMD-diod avger 3 primära färger samtidigt - R (röd), G (grön) och B (blå). Dessa dioder kännetecknas av ett skarpt emitterande ljus, vida betraktningsvinklar, färgstabilitet, hållbarhet och energieffektivitet. Denna typ av diod gör det möjligt att skapa moduler med höga upplösningar – t.o.m. högre än P2.

- En modul baserad på RGB DIP-dioder - en typ av diod som likt RGB SMD-dioder, kan avge 3 primära färger – Moduler baserade på DIP-dioder erbjuder däremot i motsats till SMD-dioder, inte lika breda betraktningsvinklar och har ett högre på energibehov.

- En DIP-diod – är i själva verket 3 stycken dioder som är placerade väldigt nära varandra. Var och en av de tre avger bara en färg, men tack vare att de är placerade så nära varandra inger sammantaget varje DIP-diod en illusion av att kunna avge olika färger. Moduler baserade på denna teknik har betydligt lägre upplösningar än moduler baserade på RGB SMD-dioder. Energiförbrukningen är även betydligt högre i detta fall.