Vad ska beaktas när du väljer rätt LED-skärm?

När du väljer en LED-skärm bör du uppmärksamma upplösningen på de LED-moduler som erbjuds av en leverantör. Ju lägre faktor P (Pixel pitch), desto högre upplösning har dem. T.ex. en P2 modul erbjuder 500 dioder per löpmeter och kvarts miljon dioder per 1 m²; P5-modulen erbjuder 200 dioder per löpmeter och "endast" 40 tusen dioder per 1 m².

I motsats till vad många tyckas tro är upplösningen en av de viktigaste parametrarna när det gäller att välja en skärm, speciellt vid utomhusbruk. För inomhusskärmar varierar modulupplösningarna mellan P3 och P5 (i de fall där det krävs mycket hög kvalitet på bilden, föreslår vi så högt som P2 eller P2,5). För utomhusskärmar använder vi i de flesta fall, upplösningar på mellan P5-P10. Att använda moduler med lägre upplösningar t.ex. P20 eller P30 är bara användbart när en skärm ska installeras högt upp – runt 5-6:e våningen på ett flervåningshus.

Ett annat viktigt element är ljusstyrkan. För inomhusskärmar är ljusstyrkan på 1000-1500cd/m² optimal och för utomhusskärmar varierar den mellan 5000-7000cd/m².

Lika viktigt som ljusstyrkan är uppdateringshastigheten på displayen, i de flesta fall bör denna parameter vara högre än 1000 Hz. InexLED-moduler har i de flesta fall en uppdateringshastighet på 1920 Hz.