Kan jag beställa en skärm i en storlek som passar mig?

Varje skärm vi producerar produceras för en specifik klient. Bortsett från några vanliga skärmstorlekar, anpassas varje beställd skärm till individuella behov och kundens förväntningar. Våra skärmar är gjorda av små moduler och tack vare det kan vi välja en storlek med noggrannheten på 20cm.

Oavsett om du vill beställa en skärm med en längd av 6 m och en höjd av 3 m, 20x5 m eller 8x15 m, konfigurerar vi alltid den till bästa möjliga produkten som ges till vår klient.